Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Laatimispäivä: 21.9.2017
 
Rekisterinpitäjä
Nimi: Vauhti-Raksu
Osoite: Vanha Valkontie 230 B, 07910 Valko
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): info @ vauhtiraksu.com
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Ruotsalainen Tuomo
Osoite: Vanha Valkontie 230 B, 07910 Valko
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): info @ vauhtiraksu.com

Rekisterinnimi: Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen

Rekisterin tietosisältö: Asiakkaan nimi sekä yhteystiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei luovuteta

Rekisterin suojauksen periaatteet
 
Manuaalinen aineisto:
Manuaalinen aineisto hävitetään käsittelyn jälkeen. Sitä ennen säilytys lukitussa tilassa.
 
ATK:lla käsiteltävät tiedot:
Rekisterin käyttöoikeus edellyttää erikseen myönnettävää käyttäjätunnusta. Ainoastaan määrätyillä
VauhtiRaksu.com:in on salasanan avulla oikeus katsoa, käyttää ja ylläpitää asiakasrekistein tietoja.
Tietojen käsittely on luottamuksellista. Tiedot ovat palomuurein sekä teknisesti suojattuja.
Tietokannat sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa. Laitteet ovat fyysiesti suojattuja.