Tietosuoja

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi                                    Kullaan Koneistus

Y-tunnus                              1304811-8

Osoite                                 Harjulantie 134

Postinumero                       29340 Kullaa

Puhelinnumero                   0440974314

Sähköposti                          myynti@kullaankoneistus.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys                                  Kullaan Koneistus

Nimi                                    Reijo Tuomala

Osoite                                 Harjulantie 134

Postinumero                       29340 Kullaa

Puhelinnumero                   0440974314

Sähköposti                          reijo.tuomala@kullaankoneistus.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys                                   Kullaan Koneistus

Nimi                                    Reijo Tuomala

Osoite                                 Harjulantie 134

Postinumero                       29340 Kullaa

Puhelinnumero                   0440974314

Sähköposti                          reijo.tuomala@kullaankoneistus.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistamiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, laskutukseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Ampuma-aseiden sekä patruunoin osto- ja myyntitapahtumista kerättävät henkilötiedot asiakkaista perustuvat lakiin.

6. rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja kuten:

- nimi

- syntymäaika

- osoite

- puhelin

-sähköpostiosoite

-yrityksen Y-Tunnus

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkosivulla, myymälässä tai muussa myyntitapahtumassa ne tiedot jotka asiakas itse ilmoittaa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaista tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille (poikkeuksensa ampuma-aseiden ja patruunoiden ostoa ja myyntiä koskeva rekisteri joista viranomaisella on lakiin perustuva oikeus saada tietoja). Ei tietojen luovuttamista EU:n Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointi tarkoitukseen.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.11.2018.